Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Gumowy Surowiec i Inne... - Poleko 2013

Materiały

Dziękujemy za udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Gumowy Surowiec i inne...
— Efektywny ekonomicznie i ekologicznie SGOK w gminie
!

intro_poleko_2013.flv

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
były organizatorami V Ogólnopolskiej Konferencji Gumowy Surowiec i inne... — Efektywny ekonomicznie i ekologicznie SGOK w gminie."


Konferencja odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2013 w Poznaniu, w dniu 08.10.2013 r.

Program merytoryczny konferencji „Gumowy Surowiec i inne... — Efektywny ekonomicznie i ekologicznie SGOK w gminie" obejmował następujące wystąpienia:

  1. Marek Sobiecki, Prezes Zarządu CUO O.O. S.A. — aktualny system zbiórki zużytych opon w Polsce — zużyte opony w odpadach komunalnych.
    Zobacz wystąpienie - tu kliknij!
  2. Małgorzata Szymborska, Zastępca Dyrektora, p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska — informacja na temat nowych przepisów "odpadowych".
  3. Prof. zw. dr hab. Marek Górski, Katedra Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego — postępowanie egzekucyjne w realizacji SGOK.
  4. Dr Barbara Kozłowska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - wnioski z Regionalnych Warsztatów Dobrych Praktyk organizowanych w ramach programu "Gumowy Surowiec i inne..." oraz
  5. dr Bolesław Maksymowicz, Państwowa Rady Ochrony Środowiska — aktualna sytuacja w gminach w odniesieniu do realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Poniżej znajdują się materiały konferencyjne w postaci prezentacji:

Marek Sobiecki

Prezes Zarządu CUO O.O. S.A.

 

dyr. Małgorzata Szymborska

Zastępca Dyrektora, p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska

 

prof. zw. dr hab. Marek Górski

Katedra Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr Barbara Kozłowska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 

dr Bolesław Maksymowicz

Państwowa Rady Ochrony Środowiska

 

 

Za Państwa przybycie dziękują:

i

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: środa, 6 listopad 2013, 15:27