Regulamin

Regulamin internetowego serwisu wiedzy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów prowadzonego w ramach programu Gumowy Surowiec i inne....

  1. Organizatorem internetowego serwisu wiedzy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. (CUO) z siedzibą w Warszawie.

  2. Serwis wiedzy udostępniany jest w ramach programu "Gumowy Surowiec i inne..." dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

  3. Serwis wiedzy jest skierowany do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz administracji państwowej, instytucji edukacyjnych i naukowych, oraz firm działających w obszarze gospodarki odpadami.

  4. Uczestnik ma prawo kopiować i powielać na własne potrzeby edukacyjne materiały publikowane na platformie i dostępne poprzez <konto uczestnika> .

  5. Podstawą zapisu i uczestnictwa w serwisie wiedzy jest wypełnienie formularza zgłoszenia i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Formularz dostępny jest na stronie <załóż konto>.

  6. Wzór formularza zgłoszenia wraz z tekstami oświadczeń stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

  7. Po zgłoszeniu uczestnik otrzyma e-mail z potwierdzeniem aktywacji dostępu do platformy e-edukacji.

  8. Uczestnictwo w serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji serwisu edukacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ostatnia modyfikacja: sobota, 22 czerwiec 2013, 10:57