5 Dr Bolesław Maksymowicz, Państwowa Rady Ochrony Środowiska — aktualna sytuacja w gminach w odniesieniu do realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część I

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część II

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część III

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III.f4v