1 Marek Sobiecki, Prezes Zarządu CUO O.O. S.A. — aktualny system zbiórki zużytych opon w Polsce — zużyte opony w odpadach komunalnych

Marek Sobiecki - wystąpienie część I

Marek%20Sobiecki%20Konferencja%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Marek Sobiecki - wystąpienie część II

Marek%20Sobiecki%20Konferencja%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v