Wystąpienia — V Ogólnopolska Konferencja Gumowy Surowiec i Inne... POLEKO2013

Materiały wideo umieszczone zostały w module książki. Moduł ten podzielony został na rozdziały, które odpowiadają każdemu z merytorystów. Wewnątrz każdego rozdziału znajduje się podzielone na kilka części wystąpienie specjalisty.

Po otworzeniu modułu, książka oferuje nam spis treści ułatiwający nawigację po stronach, który znajduje się po lewej stronie. Dzięki niemu, można szybko znaleźć odpowiedni materiał.

Serwis: Gumowy Surowiec i inne...
Serwis: Gumowy Surowiec i inne...
Książka: Wystąpienia — V Ogólnopolska Konferencja Gumowy Surowiec i Inne... POLEKO2013
Wydrukowane przez użytkoniwka:
Data: poniedziałek, 19 marzec 2018, 11:23

Spis treści

1 Marek Sobiecki, Prezes Zarządu CUO O.O. S.A. — aktualny system zbiórki zużytych opon w Polsce — zużyte opony w odpadach komunalnych

Marek Sobiecki - wystąpienie część I

Marek%20Sobiecki%20Konferencja%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Marek Sobiecki - wystąpienie część II

Marek%20Sobiecki%20Konferencja%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

2 Małgorzata Szymborska, Zastępca Dyrektora, p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska — informacja na temat nowych przepisów "odpadowych"

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część I

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część II

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część III

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część IV

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20IV.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część V

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20V.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część VI

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20VI.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część VII

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20VII.f4v

Małgorzata Szymborska - wystąpienie część VIII

Ma%C5%82gorzata%20Szymborska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20VIII.f4v

3 Prof. zw. dr hab. Marek Górski, Katedra Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego — postępowanie egzekucyjne w realizacji SGOK.

Marek Górski - wystąpienie część I

Marek%20G%C3%B3rski%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Marek Górski - wystąpienie część II

Marek%20G%C3%B3rski%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

Marek Górski - wystąpienie część III

Marek%20G%C3%B3rski%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III.f4v

Marek Górski - wystąpienie część IV

Marek%20G%C3%B3rski%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20IV.f4v

Marek Górski - wystąpienie część V

Marek%20G%C3%B3rski%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20V.f4v

4 Dr Barbara Kozłowska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - wnioski z Regionalnych Warsztatów Dobrych Praktyk organizowanych w ramach programu "Gumowy Surowiec i inne..."

Barbara Kozłowska - wystąpienie część I

Barbara%20Koz%C5%82owska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Barbara Kozłowska - wystąpienie część II

Barbara%20Koz%C5%82owska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

Barbara Kozłowska - wystąpienie część III

Barbara%20Koz%C5%82owska%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III.f4v

5 Dr Bolesław Maksymowicz, Państwowa Rady Ochrony Środowiska — aktualna sytuacja w gminach w odniesieniu do realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część I

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I.f4v

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część II

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II.f4v

Bolesłwa Maksymowicz - wystąpienie część III

Boles%C5%82aw%20Maksymowicz%20-%20wyst%C4%85pienie%20na%20V%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Konferencjii%20Gumowy%20Surowiec%20i%20Inne%20-%20Poleko%202013%20-%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III.f4v