> Zarząd RCEE w Łodzi:

  • Prezes: Wojciech Grochowski

  • Członek zarządu: Maciej Winsche

  • Członek zarządu: Bożena Wojtaszek