> Projekty realizowane i prowadzone przez RCEE w Łodzi:

 • Wielka Maszyna Edukacyjna II
  Jest to konstrukcja, która ma pokazać w prosty sposób wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Działa ona na zasadzie laboratorium - każda osoba może podejść i samodzielnie przeprowadzić proponowany eksperyment.

 • Konkursy Komputerowe


 • Projekt "Gumowy Surowiec" - www.gumowysurowiec.pl
  Centrum Utylizacji Opon realizuje w roku 2011 ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej pod nazwą "Gumowy Surowiec". Głównym celem projektu jest popularyzowanie odpowiedzialnych postaw oraz właściwego postępowania ze zużytymi oponami w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Program ten promuje także korzyści jakie płyną z utylizacji opon. Mottem przewodnim projektu "Gumowy Surowiec" jest hasło "Zużyte opony=gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko". Jest to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa edukacyjna.

  statystyki oglądalności serwisu po emisjach spotu w TVN

 • Gra edukacyjna "Kostki"

 • OCZY 2011 - model oczyszczalni ścieków

 • Wirtualne laboratorium
  Wirtualne laboratorium to miejsce gdzie można przeanalizować jak działa oczyszczalnia ścieków (narazie mamy model oczyszczalni). Zapraszamy chętnych do wykonania wirtualnych modeli instalacji służących ochronie środowiska. Zgłoś się do nas!

 • Turniej Maszyn Wodnych (2004 - 2008 r) - www.turniej.a21.pl
  Zawody modeli maszyn wykorzystujących energię wody do uniesienia ciężarka o masie 3 kg na wysokość 4 metrów.

 • Zielona Agenda (2008 r)
  Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi (RCEE) było organizatorem Jesiennej Edycji Konkursu Zielona Agenda 2008. Był to internetowy konkurs zespołowy organizowany w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Konkurs polegał na opracowaniu i przesłaniu w formie elektronicznej raportu konkursowego. Działania konkursowe miały na celu rozpoznanie zasobów przyrodniczych wybranego terenu, opisanie najciekawszego zdaniem uczestników waloru przyrodniczego oraz sporządzenie i zainicjowanie planu jego ochrony. Konkurs trwał od 8 września do 31 października 2008.