> Program agenda21.pl jest dofinansowywany przez:

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
> Honorowy patronat sprawuje: