> Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w £odzi: