> Informacje o RCEE w Łodzi:

  • NIP: 7281773475

  • REGON: 470950832

  • KRS: 0000052550

  • Statut stowarzyszenia: > link <

  • Nr konta bankowego: PKO B.P. 91 102033 780000 1102 00861153